onsdag 31. mars 2021

Grasrotandel til Valeluna Venneforening!Gi din Grasrotandel til Valeluna Venneforening! 
Valeluna Venneforening ønsker å ta vare på plassen Valeluna på Lundersæter i Finnskogen.
Valeluna Venneforeningen som har som formål er å støtte virksomheten ved Valeluna og øke medlemmenes lokalhistoriske interesse for stedet. Valeluna Venneforening har som formål å vekke interesse og skape forståelse og arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag. Valeluna Venneforening ønsker å bevare og videreutvikle de unike natur-, miljø- og kulturverdier som bygninger og naturen på Valeluna. 
Medlemskap koster kr 100,-. Støtt vårt arbeid og bli medlem ved å betale inn kr 100 til vårt kontonummer: 1506.62.46318. 

Valeluna Venneforening 

onsdag 10. mars 2021

Kulturminner i Finnskogen


Foto: Siv Henningstad

Kulturminne er viktig å ta vare på for fremtidens kulturarv.
Min farmor og farfar ryddet en plass på Finnskogen i Lundersæter på 30-tallet. Takket være min farmor og farfar og min far har jeg arvet denne gamle plassen. Dette er et av mange kulturminner på Finnskogen som vi  må ta vare på.


Foto: Siv Henningstad

Kulturminnefondet tar vare på kulturminner i Norge. Kulturminnefondet støtter restaurering av dette kulturminnet på Finnskogen i Lundersæter! Kulturminnefondet finner du på nett her

Medlemskap koster kr 100,-. Støtt vårt arbeid og bli medlem ved å betale inn kr 100 til vårt kontonummer: 1506.62.46318. 

Valeluna Venneforening