lørdag 3. april 2021

Velkommen til Valeluna Venneforening


Foto: Siv Henningstad

Velkommen til Valeluna Venneforening som ble stiftet den 8. mars 2021.
Styrets leder er Siv Henningstad. Målet med å danne en venneforening er for å skape et nettverk som er opptatt av å ta vare på plassen Valeluna og kulturminner på Lundersæter som ligger i Kongsvinger kommune. Foreningen ser frem til å samarbeide med andre foreninger, historielag, fortidsminneforeninger og museum. Medlemskap koster kr 100,-. Støtt vårt arbeid og bli medlem ved å betale inn kr 100 til vårt kontonummer: 1506.62.46318. 

Valeluna Venneforening 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar